VÄHENNÄ RISKIÄ SAURASTUA YRITYKSESSÄSI

Liikunta edistää terveyttä ja hyvinvointia. Sairauspoissaolot ja työkyvyttömyys ovat muuttuneet vakavaksi kansanterveydelliseksi ongelmaksi, ja niillä on merkittäviä seurauksia yksilöille, perheille ja yhteisöille.

Viime vuosina lisääntynyt keskittyminen työhyvinvointiin ja liikuntaan, on merkittävästi vähentänyt työkyvyttömyyttä. Liian vähäisellä liikunnalla on vaikutusta myös henkiseen hyvinvointiin ja sitä kautta yrityksenne tuottavuuteen. (NHI).

Yritys voi ennalta ehkäistä työkyvyttömyyttä ja vähentä sairaspoissaoloja  investoimalla toimenpiteisiin, jotka edistävät fyysistä terveyttä, terveellistä elämää ja parempaa työympäristöä. Tämä puolestaan puolestaan ​​lisää tuottavuutta. Siksi on monia hyviä syitä aloittaa tai jatkaa työhyvinvointia edistäviä toimonpiteitä työpaikalla tai esimerkiksi antaa työntekijöille muita kannustimia harrastaa liikuntaa vapaa-ajallaan.

Urheiluvaatteita ja puvut ei pelkästään lisää työntekijöiden motibaatiota liikkua, vaan ne ovat myös loistava tilaisuus yrityksen brändin rakentamisen kannalta. Yhteinäset asusteen lisäävät myös yhteenkuuluvuuden tunnetta henkilöstössä. IDÉ tuottaa ja suunnittelee urheiluvaatteita moneen tarpeeseen ja lajiin.