VASTUULLINEN & TURVALLINEN TOIMITTAJA

Me välitämme ja taistelemme maan puolesta. Pyrimme tarjoamaan ja levittämään tietoa vastuullisista vaihtoehdoista. Käytämme turvallisia tehtaita ja toimitamme turvallisia tuotteita.

Brändisi on turvassa, kun IDÉ on kumppanisi.
Me IDÉ House Of Brandsilla määrittelemme sosiaalisen vastuun sitoutumalla pitkäaikaisesti työtapoihin, jotka auttavat meitä menestymään kaupallisesti kunnioittaen eettisiä arvoja, ihmisiä, ympäristöä ja luontoa. Alta voit lukea lisää siitä, miten käytännössä toteutamme yhteiskuntavastuullisuutta.

YMPÄRISTÖ

IDE House of Brands on jo perustamisestaan eli vuodesta 1987 lähtien alkanut työskennellä alansa markkinajohtajuuden eteen. Tämä kaikki heijastuu siihen, miten toimimme suojellaksemme luontoa, ylläpitääksemme laatua, reilua kauppaa ja arvojen luomista yhteiskunnassamme. Otamme ympäristöongelmat tosissamme ja haluamme osallistua paremman globaalin ympäristön luomiseen.

Tämä heijastuu ISO sertifioinnissamme (ISO 14001:2015 - Ympäristövastuujärjestelmä) ja kaikesta siitä, mitä se sisältää. ISO-vaatimus auttaa meitä selvittämään, mitä alueita meidän kannattaa hoitaa paikallisesti toimiaksemme ympäristövastuullisemmin.

Hankintojemme avulla voimme vaikuttaa tuotteidemme valmistajia edistämään eettisiä toimenpiteitä kuten kehittämään kierrätystä,  kehottamaan ympäristö-ystävällisemmän materiaalin käyttöön, vähentämään pakkauksia ja tehostamaan jakelua ja logistiikkaa koko ketjussa. Sekä myyntimme, markkinointimme että oman tuotantomme avulla haluamme olla asiakkaillemme se liikkeelle paneva voima, joka auttaa tekemään ekologisempia valintoja. Useat asiakkaistamme ovat tulleet yhä tietoisimmiksi tästä ja meille on erittäin tärkeää, että voimme täyttää asiakkaidemme vaatimukset ekologisemmista tuotteista.

IDÉ House Of Brandsin asiakkaana tulet saamaan monia erilaisia ympäristö-ystävällisiä vaihtoehtoja laadukkailta tavarantoimittajiltamme. Kokemuksemme avulla voimme auttaa asiakkaitamme ulkoistamaan kestävän kehityksen kriteerit tiettyyn tuotemedian ostoon.

Ota yhteyttä saadaksesi lisää tietoa aiheesta.


ISO

 

IDÉ House of Brandsillä ISO 14001:2015 ja  ISO 9001:2015 sertifioinnit 

Heti vuosituhannen jälkeen kävi selväksi, että teollisuus kokee suuria muutoksia. Vaatimuksia hyvän dokumentaation ja toimitusten suhteen kiristettiin, ja IDÉ halusi olla kilpailijoita edellä sekä tällä alalla, että myynnissä. Vuonna 2004 meistä tuli promo- ja yrityslahja-alan ensimmäinen yritys, joka sai sekä ISO 14001- että ISO 9001-sertifikaatit sekä ympäristö, - että laadunhallinnalle. IDÉ on hyväksytty vuosittain ja vuonna 2017 hyväksyttiin uusi, päivitetty standardi - josta olemme erittäin ylpeitä.

Sertifikaatti hyödyttää sekä asiakkaitamme että meitä. Tehokkaampi laadunvarmistus ja palvelu johtavat kokonaisvaltaisempaan kohteluun kaikissa toimimaissamme Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa.

IDÉ House Of Brands on ISO 14001: 2015- ja ISO 9001: 2015-sertifioitu

Samfunnsansvar

ISO 14001– YMPÄRISTÖJOHTAMISSUUNNITELMA

On kansainvälinen standardi ympäristöjohtamiseen. Standardi päivitettiin vuonna 2015, jossa päivitettiin vaatimuksia ja painotettiin parempaa koordinointia muiden hallintajärjestelmien kanssa. ISO 14001 auttaa luomaan järjestelmiä, joilla voidaan vähentää organisaation kielteisiä vaikutuksia ympäristöön. Tähän kuuluvat mm. energiankulutus, jätehuolto, ympäristövaatimukset ja -määräykset, toimittajan vaatimukset ja resurssien suunnittelu. Vähentämällä kielteisiä ympäristövaikutuksia ja luomalla kestävämmän organisaatiomallin voidaan säästää sekä kustannuksia että energiaa ja turvata ympäristö tuleville sukupolville. Standardi käyttää PUKK:ta (Plan - Do - Check - Act).

ISO 9001 - LAADUNHALLINTA:

On kansainvälinen laatujohtamisen standardi. Tämä standardi päivitettiin täysin samanlaiseksi kuin ISO 14001- päivitys vuonna 2015, joten se tuli entistäkin tärkeämmäksi sekä nykypäivän että tulevaisuuden yhteiskunnalle. ISO 9001: 2015 tarjoaa yrityksille jatkuvia keinoja täyttää laatuvaatimukset, jotka täyttävät myös asiakkaiden odotukset. Standardissa otetaan huomioon erityisesti monimutkainen toimitusketju, johon myös meidän liiketoimintamme on sidonnainen. Meiltä on hyväksytty ja uusittu sertifikaatit vuosittain alkaen vuodesta 2004 ja vuonna 2017 meidät hyväksyttiin uudelleen tällä kertaa uuden ISO 9001: 2015 - standardin mukaisesti.


Etisk handel profilering

IEH

Initiativ for etisk handel (IEH) - www.etiskhandel.no on sitova kumppanuus liike-elämän, ammattiliittojen, järjestöjen ja julkisten laitosten välillä. IEH ajaa ja tarjoaa resursseja eettiselle kaupankäynnille. Eettinen kaupankäynti tarkoittaa, että yritykset ja muut toimijat osallistuvat parannuksiin, kun ne koskevat työskentelyä ja ympäristöä niiden olemassa olevissa toimitusketjuissa. IDÉ House of Brands määrittelee yhteisövastuun tarkoittavan "pitkäaikaista sitoumusta menestyksekkääseen liiketoimintaan, jossa käytetään eettisiä arvoja, ihmisiä, ympäristöä ja luontoa kunnioittavia työskentelytapoja." Raportoimme IEH:lle joka kvartaalissa ja raportit ovat julkisia. 

Miksi olemme IEH:n jäseniä?

Eettinen kauppa on tärkeää yrityksellemme. IEH on Norjan ja Pohjoismaiden johtava etiikka-alan yhteisö, joka tarjoaa jäsenilleen tärkeitä työkaluja ja resursseja toimimaan tehokkaasti eettisen kaupan edistämiseksi. IEH tukee IDÉ:tä sen työssä ja on voimanlähde meille. Yhteistyöllä IEH: n kanssa varmistamme sen, että meillä on useita sitoumuksia liittyen ympäristöön ja eettisyyteen. Olemme mm. sitoutuneet IEH: n periaatteisiin; toteuttaneet eettisen kaupan suuntaviivat ja pyrimme aktiivisesti luomaan konkreettisia parannuksia työ- ja ympäristöolosuhteissa toimitusketjumme sisällä, raportoimaan vuosittain eettisen toimintamme tilasta ja kehityksestä seuraamalla ja varmistamalla jatkuvasti että kaikki on hyväksytty ympäristövaliokunnan lakien mukaisesti.

EEETTINEN KAUPANKÄYNTI JA YMPÄRISTÖ

Työskentelemme sekä ympäristön, että eettisen kaupankäynnin avulla yrityksemme yhteiskuntavastuun integrointiin suhteessa liiketoimintaamme. 


Tämän saavuttamiseksi teemme seuraavia asioita:

  • Sosiaalisesti vastuullisten toimittajien käyttö
  • Riskianalyysit
  • Säännölliset vierailut tavarantoimittajiemme tehtaissa ym.
  • Jatkuva riskiarviointi
  • Itse asettamamme korkeat vaatimukset kestävästä kehityksestä ja jatkuvasta kehittämisestä ovat merkittävä työn liikkeellepaneva voima
  • Toimittajien halukkuus parantaa eettisen kaupan ja ympäristönäkökohtien mukaista standardia on kilpailuetu ja tarkastelemme sitä yhdessä muiden kriteerien kanssa tavarantoimittajiemme ja yhteistyökumppaneidemme valinnassa